Upravljanje kakovosti

Upravljanje kakovosti in okolja (Quality & Environmental Management) Topcon Europe B.V., Topcon Europe Medical B.V. in Topcon Europe Positioning B.V., v nadaljevanju 'Topcon Europe'.

ISO 9001
Topcon Europe (kot tudi Topcon Corporation) je certificiran v skladu z ISO 9001:2008 standardom.
Certifikacija Topcon Europe se nanaša na distribucijo, trženje, storitve in razvoj programske opreme optičnih elektronskih izdelkov, laserjev, in izdelkov za strojni nadzor za tržišča na področjih zdravstva, raziskovanja in izgradnje v Evropi.

ISO 13485
Topcon Corporation na Japonskem je usklajen z Direktivo o zdravstvenih pripomočkih. V naš sistem kakovosti trenutno uvajamo standard ISO 13485:2003.

Okolje
Topcon Corporation uveljavlja ‘Temeljno politiko varovanja okolja' s katero podpira in spodbuja upravljanje z okoljem v okviru skupine Topcon. Topcon Europe se pridružuje tej politiki in daje v skladu s tem visok pomen skrbi za okolje. Naša osredotočenost na uveljavitev zadnjih direktiv EU glede WEEE, RoHS in odpadkov embalaže je lep primer izpolnjevanja naših zavez.

Topcon Corporation ima namensko spletno stran za upravljanje kakovosti in okolja: